Головна

Програма розрахунку заробітної плати “Чиж-Зарплата”

Програма «Чиж-Зарплата» побудована в класичній формі бухгалтерського обліку і складається з наступної послідовності технологічних дій: обробка наказів за поточний місяць, перевірка, коректування даних, безпосередньо сам розрахунок, складання звітів і друк необхідних вихідних форм.

Перевагою програми «Чиж-Зарплата» є ведення декількох джерел фінансування, формування сальдо за балансовим рахунком і субрахунку, джерелу фінансування, темі, коду відділу суміщення.

У програмі передбачена функція довгострокового зберігання інформації про кожного працівника підприємства, необхідної для складних розрахунків та статистичного аналізу. Це дозволяє проводити автоматизований розрахунок складних нарахувань ЗП (відпустка, лікарняний лист, компенсація, оплата по середньому, квартальна премія, індексація), а також здійснювати аналіз проведених виплат і розрахунок статистичних даних.

Особливістю програми «Чиж-Зарплата» є можливість відокремлювати і зберігати ті доплати, які є постійними на певний період часу (як процентні, так і сумові). Це відноситься як до видів нарахувань, так і до видів утримання. При переході на наступний місяць, програма формує табеля на наступний місяць (у разі розрахунку лікарняних листів і відпусток).

У програмі «Чиж-Зарплата» передбачено ведення архіву звільнених співробітників, їх накопичень з можливістю їх відновлення з архіву.

Довідники, використовувані при розрахунку заробітної плати, відкриті для налаштування і коригування, що дозволяє самостійно налаштовувати нові види нарахувань і утримань. Використання довідника витрат забезпечує проведення аналізу економічної діяльності підприємства і дозволяє збирати витрати.

Основні функції програми «Чиж-Зарплата»:

 • повний розрахунок заробітної плати з утриманням всіх податків;
 • розрахунок нічних, святкових, чергувань, сумiщення і багато інших функцій для розрахунку зарплати у медичних установах;
 • формування необхідних вихідних документів: розрахункових листків, розрахунково-платіжних відомостей, лицевих карток, зведених відомостей, списків, довідок та ін .;
 • можливість формування звітів в розрізі статей фінансування та КЕКВ (окремо лікарняні листи по соц.страху).
 • друк вибірок по тарифним розрядам, по категорiям робiтникiв для звiту НСЗУ;
 • автоматичний розрахунок лікарняних листів, відпусток, компенсацій, відрядних, індексації, матеріальної допомоги відповідно до поточного законодавства;
 • перехід, звільнення співробітника або всього відділу з одного підрозділу в інший;
 • можливість перерахунку заробітної плати за минулий період при коригуванні окладу, табеля, або запізнілого наказу по зміні надбавки;
 • автоматичний розрахунок доплати до мінімальної для основної ставки та додаткових (суміщення);
 • розрахунок премій (процентом від вказаних нарахувань) за поточний місяць чи за попередній (по накопиченням з урахуванням табелю)
 • автоматичний розрахунок заробітної плати за коефіцієнтом трудової участі;
 • розрахунок педагогічної ставки (с урахуванням надбавок старший вчитель, вчитель-методист, інклюзія, гімназійні), перевірки зошитів, класного керівництва, за завідуванням кабінету і багато інших функцій для розрахунку зарплати у сфері освіти. Розрахунок гуртків, ГПД…
 • розрахунок нічних, зміщений від свого або від іншого окладу, чергувань і багато інших функцій для розрахунку зарплати у медичних установах;
 • можливість переглянути заробітну плату за будь-який період часу: по місяцю проведення в зарплаті і по місяцю, за який нараховувалася заробітна плата;
 • можливість ведення зростаючого сальдо по заробітній платі при умові не виплати зарплати;
 • автоматична передача даних в заборгованість при несвоєчасній виплаті заробітної плати;
 • обробка всіх типів заробітної плати (окладна, погодинна, відрядна та ін.);
 • формування необхідних вихідних документів: розрахункових листків, розрахунково-платіжних відомостей, лицьових карток, зведених відомостей, списків, довідок та ін .; можливість формування в розрізі статтів фінансування та КЕКВ (окремо лік.листи по соц.страху). Вибірка по тарифним розрядам.
 • маючи зв’язок з банками, дозволяє формувати платіжні для виплати зарплати за пластиковими картками. Зв»язок з онлайн-банкінгом любого банку чи декількох (доопрацювання під кожний банк: Приват, Ощад, Укрсіб….)
 • можливість отримати бухгалтерські проводки по відрахуваннях до фондів у розрізі джерел фінансування;
 • формування МО 5 по заробітній платі;
 • перерахунок прибуткового податку за попередній період;
 • формування звіту 1ДФ до податкової інспекції у формі, встановленої законодавством;
 • формування персоніфікації. При появі нового звіту – вчасне обновлення (ми звонимо Вам)
 • на підставі Порядку про індексацію грошових доходів населення розрахунок коефіцієнта індексації індивідуально кожному співробітнику в залежності від його базового місяця (місяця підвищення зарплати).

      Програма «Чиж-Зарплата» побудована на алгоритмі ведення ручного бухгалтерського обліку, що спрощує і полегшує роботу по внесенню документів. Всі екрани програми для введення інформації відповідають звичним для бухгалтера операціями, що дозволяє фахівцеві швидко вивчити програму і успішно, і продуктивно працювати.

Замовляйте вже сьогодні:

ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ ПРО НАШІ ПРОГРАМИ:

Тарифікація      Казначейський облік      Меню-розкладка                       

Погосподарська книга (Домоволодіння)         

Чиж – бухгалтерія          Кадровий облік        Керуюча компанія